Het Kolibriepaviljoen

Ecologische Excursies - Rio Chavon

animated frog
Image of

Het kolibrie paviljoen

... kleine drukke vliegers....

Iemand die nog nooit een kolibrie heeft gezien, zal verbaasd zijn over de snelheid van de bewegingen. Kolibries zijn de kleinste vogels ter wereld en de lokale Vervain kolibrie is de op een na kleinste kolibrie (en daarmee vogel) ter wereld. Het zijn ook de snelste vogeltjes ter wereld... een kolibrie kan tot 80 vleugelslagen per minuut maken.. Om deze snelheid te kunnen handhaven, kan de hartslag oplopen tot 1260 slagen per minuut!! Een kolibrie kan stilstaan in de lucht, zijwaarts vliegen en zelfs ondersteboven vliegen. Dit komt omdat ze hun vleugels anders bewegen dan een normale vogel, ze roteren de vleugeltjes zoals een helicopter. Het is geweldig om foto's te maken van de kleine hummers, de kleuren zijn prachtig.... alleen blijven ze niet stilzitten om te poseren...

small hummingbird

In ons kolibrie paviljoen kun je deze kleine wezentjes observeren. We hebben een rustige hoek uitgezocht en feeders geplaatst. De wilde kolibries laten zich de gratis maaltijd niet ontzeggen en ze zijn regelmatig te zien bij de feeders. Kijk hoe ze de nectar uit de feeder drinken en hoe ze met een geweldige snelheid van feeder naar feeder bewegen.

Kolibries drinken ook niet met hun snavel, maar de likken de nectar op met hun tong .... ongeveer 13 'likken' per seconde ... alles bij deze vogeltjes gaat in superspeed. Dagelijks heeft een kolibrie tussen een half en acht keer zijn lichaamsgewicht aan nectar nodig om zijn 'powerplant' naar behoren te laten functioneren. In het wild bezoekt een kolibrie ongeveer 1000 bloemen per dag!! Een kolibrie heeft in verhouding tot zijn lichaamsgewicht de grootste hersenen van alle vogels, ze zijn erg slim en onthouden alle bloemen waar ze geweest zijn... sterker nog: ze onthouden zelfs hoelang het duurt totdat de nectar van een specifieke bloem weer is bijgevuld!!!

Onze gids toont je de verschillende soorten, die bij de feeders komen... Als je geluk hebt (en als het rustig is) kun je de kolibries met de hand voeren (we hebben speciale handfeeders). De kolibries in ons paviljoen kunnen gaan en staan waar ze willen en we zien regelmatig nieuwe exemplaren...


... Kolibries: airborne dancers ... :

Credits: Disney Videos


De Hispaniolan Emerald

Deze soort komt het meest voor. Op onze ranch zien we deze regelmatig, terwijl ze eigenlijk meer in de bergen voorkomen (volgens de literatuur)..

De Vervain Kolibrie

De Vervain Kolibrie was lange tijd het kleinste vogeltje ter wereld... Tot in 1850 elders een kleinere kolibrie ontdekt werd .... jammer, we zouden graag kunnen zeggen dat het kleinste vogeltje ter wereld in ons paviljoen aanwezig was... De Vervain bezoekt de feeders regelmatig...Ruby Throated Hummingbird

Ruby-throats zijn erg nieuwsgierig en dus gemakkelijk aangetrokken tot de feeders, waar de mannentjes in het bijzonder, typisch agressieve territorial gedrag vertonen tov van rivalen, maar ook tov andere vogels en zelfs insecten zoals bijen, vlinders en motten. Ze raken snel gewend aan menselijke aanwezigheid en onderzoeken graag rode kledingstukken. De Feeders trekken veel bezoekers en de vogel die een feeder claimt als zijn grondgebied, zal een groot deel van de dag deze voedselbron bewaken tegen indringers. Veel kolibriekijkers vinden "Colibri Wars" - met geweldige aerial combats- eindeloos onderhoudend, terwijl het voor de hongerige vogels natuurlijk een serieuze zaak is. Een moeder tolereert haar jong voor een korte periode bij 'haar feeder', maar na verloop van tijd wordt de kleine eveneens gezien als rivaal.... De Ruby Throats trekken in de winter naar gebieden met een hogere regenval (en dus meer bloemen).


De Antillean Mango Kolibrie

De Antillean Mango hummingbird was eens behoorlijk wijdverspreid in de DR, maar komt nu alleen in het zuid-oosten voor, we zien deze soms bij de feeders...

100 plus Hummingbird Facts

Here are some interesting hummingbird facts and general information about hummingbirds.

 • 1. Hummingbirds are the tiniest birds in the world.
 • 2. Hummingbirds can flash their bright colors, as well as hide them when needed.
 • 3. The bright radiant color on hummingbirds comes from iridescent coloring like on a soap bubble or prism.
 • 4. A Gorget is the bright flashing colored feathers of the hummingbird's neck.
 • 5. A hummingbird's brain is 4.2% of its body weight, the largest proportion in the bird kingdom.
 • 6. Hummingbirds are very smart and they can remember every flower they have been to, and how long it will take a flower to refill.
 • 7. Hummingbirds can hear better than humans
 • 8. Hummingbirds can see farther than humans.
 • 9. Hummingbirds can see ultraviolet light.
 • 10. Hummingbirds have little to no sense of smell.
 • 11. A hummingbird will use its tongue to lap up nectar from flowers and feeders.
 • 12. A hummingbird's tongue is grooved like the shape of a "W".
 • 13. Hummingbirds have tiny hairs on the tip of the tongue to help lap up nectar.
 • 14. A hummingbird's beak is generally shaped like any other bird beak, just longer in proportion to its body.
 • 15. The edges of the hummingbird's top beak will overlap the edges of the hummingbird's bottom beak.
 • 16. A hummingbird's bottom beak is slightly flexible.
 • 17. Hummingbirds do not drink though their beaks like a straw. They lap up nectar with their tongues.
 • 18. A hummingbird's heart beats up to 1,260 times per minute.
 • 19. A Hummingbird's heart beats about 250 times per minute at rest.
 • 20. A hummingbird's heart is 2.5% of the total body weight.
 • 21. A hummingbird will take about 250 breaths per minute while at rest.
 • 22. A hummingbird's metabolism is roughly 100 times that of an elephant.
 • 23. Hummingbirds have very weak feet and can barely walk. They prefer to fly.
 • 24. Hummingbirds like to perch.
 • 25. Hummingbirds spend most of their life perching.
 • 26. The hummingbird's body temperature is around 41 degrees Celcius / 107 degrees Fahrenheit.
 • 27. Hummingbirds are on average 8.5 centimeters / 3.3 inches long from the tip of the beak to the tip of the tail.
 • 28. A hummingbird can weigh anywhere between 2 and 20 grams (0.7 ounces).
 • 29. A penny weighs 2.5 grams
 • 30. 30% of a hummingbird's weight consists of flight muscles
 • 31. Humans pectoral muscles are about 5% of body weight
 • 32. Female hummingbirds are usually larger than male hummingbirds.
 • 33. An average sized hummingbird will have about 940 feathers.
 • 34. Females find iridescent feathers attractive.
 • 35. Hummingbirds do not mate for life.
 • 36. Male hummingbirds do not help raise the young.
 • 37. Female hummingbirds do all the nest building.
 • 38. A hummingbird baby is generally smaller than a penny.
 • 39. Females will lay a clutch of two eggs.
 • 40. Baby hummingbirds cannot fly.
 • 41. Baby hummingbirds will remain in a nest for three (3) weeks.
 • 42. Most hummingbirds die in the first year of life.
 • 43. Hummingbirds have an average life span of about 5 years.
 • 44. Hummingbirds can live for more than 10 years.
 • 45. The oldest known hummingbird was a Broad-Tailed Hummingbird that was captured and tagged 12 years apart.
 • 46. Male hummingbirds are very aggressive and will chase another male hummingbird out of its territory.
 • 47. A hummingbird wings will beat about 70 times per second.
 • 48. Hummingbird's wings will beat up to 200 times per second when diving.
 • 49. Hummingbirds are the only birds that can fly both forward and backwards.
 • 50. Hummingbirds can also hover in mid-air, fly sideways and even upside-down.
 • 51. A hummingbird can fly an average of 25-30 miles (40-50 km) per hour.
 • 52. A hummingbird can dive up to 60 miles (100 km) per hour.
 • 53. A hummingbird's wings will rotate in a full circle.
 • 54. Ruby-Throated Hummingbirds have been known to travel 500 miles (800 km) over the Gulf of Mexico to breeding grounds.
 • 55. It is estimated that a Ruby-Throated Hummingbird takes about twenty (20) hours to fly across the Gulf of Mexico.
 • 56. Some hummingbirds will travel over two-thousand (2,000) miles (3200 km) twice a year during migration times.
 • 57. The Rufous Hummingbird travels the farthest north of any other hummingbird during migration. All the way from Mexico to Alaska.
 • 58. Hummingbird DO NOT migrate on the backs of geese.
 • 59. Geese fly on different migration paths or fly-zones than hummingbirds do.
 • 60. Hummingbirds need to eat on average 7 times per hour for about 30-60 seconds.
 • 61. A hummingbird can eat anywhere from half (1/2) to eight (8) times its body weight a day.
 • 62. A hummingbird will visit an average of 1,000 flowers per day for nectar.
 • 63. Hummingbirds eat small soft bugs for protein.
 • 64. A hummingbird will lap up nectar at a rate of about 13 licks per second.
 • 65. Hummingbirds can double his/her weight before migration.
 • 66. Hummingbirds will not get addicted to a hummingbird feeder filled with nectar. The hummingbirds will leave when they need to.
 • 67. When hummingbirds sleep at night, they go into a hibernation-like state called torpor.
 • 68. Hummingbirds enter torpor to conserve energy.
 • 69. When a hummingbird goes into torpor, their metabolic rate is one-fifteenth (1/15) of normal sleep.
 • 70. Torpor can save up to 60% of a hummingbird's available energy.
 • 71. When in torpor, and hummingbirds heart rate can drop to as few as 50 beats per minute.
 • 72. During torpor, a hummingbird can lower the body temperature to as low as 70 degrees Fahrenheit.
 • 73. When hummingbirds go into torpor, they will appear as if they are dead and have occasionally been found to be hanging upside-down.
 • 74. It can take up to an hour for a hummingbird to fully recover from torpor.
 • 75. Torpor can be fatal to a weak hummingbird.
 • 76. Hummingbirds are only found naturally in the Americas.
 • 77. Hummingbirds are found as far north as Alaska.
 • 78. Hummingbirds are found as far south as Chile.
 • 79. Hummingbirds are the second largest family of birds in the Western Hemisphere.
 • 80. There are more than 300 types or species of hummingbirds.
 • 81. Most of the types or species of hummingbirds are found in South America.
 • 82. The county of Ecuador has the largest number of types or species of hummingbirds.
 • 83. There are more than fifty (50) types or species of hummingbirds that breed in Mexico.
 • 84. There are more than fifteen (15) types or species of hummingbirds that breed in the United States.
 • 85. There are more than three (3) types or species of hummingbirds that breed in Canada.
 • 86. Hummingbirds are all part of the Trochilidae family of birds.
 • 87. Trochilidae is from the Greek trochilos, meaning small bird.
 • 88. There are two sub-families of hummingbirds:
 • * Typical hummingbirds
 • * Hermit hummingbirds
 • 89. Most hummingbird types or species do not migrate.
 • 90. The smallest hummingbird is the Bee Hummingbird.
 • 91. The largest hummingbird is the Giant Hummingbird.
 • 92. White hummingbirds (or albino hummingbirds) are not a separate hummingbird type or species. They are regular hummingbirds that never developed color in their plumage.
 • 93. Hummingbirds don't really sing, they chirp.
 • 94. A hummingbirds favorite color is red
 • 95. Hummingbirds like tubular types of flowers the most.
 • 96. Hummingbirds pollinate flowers by rubbing their forehead and face in each flower as they get the nectar.
 • 97. Many plants depend on hummingbirds for pollination.
 • 98. Hummingbirds get their name from the humming sound produced by their wings when flying.
 • 99. Early Spanish explorers called hummingbirds flying jewels.
 • 100. Names for hummingbirds in other parts of the world include:
 • * Beija-Flor: Portuguese for Flower-Kisser.
 • * Chupaflor: Spanish for Flower-Sucker.
 • * Joyas Voladoras: Spanish for Flying-Jewels.
 • * Picaflor: Spanish for Flower-Nibbler.
 • * El Zunzun: Caribbean for The Hummer.
 • 101. Hummingbirds don't read books on what they are supposed to do and tend to do what they want.

Even Galleries are possible

The image selected will still be selected when you return to this tab.

hummingbird gallery 1
hummingbird gallery 2
hummingbird gallery 3
hummingbird gallery 4
hummingbird gallery 5
hummingbird gallery 6
hummingbird gallery 7
hummingbird gallery 8
hummingbird gallery 9
hummingbird gallery 10

Boek online en bespaar!!

 flag-esp flag-nl flag-fr flag-brd flag-usa

Onder Nederlands management, dus we spreken Nederlands!!!

Op deze Pagina:

Boek online!!Kolibrie Video's:

hummingbird video 1

Contact informatie:

butterfly image